ajudes i recursos

Guia d’ajudes i recursos 2018-05-18T06:50:54+00:00

portada – guia d’ajudes i recursos

Les ajudes per a les persones amb Condició d’Espectre Autista és diversa i sovint es troba escampada per diverses administracions i departaments. Qui millor coneix aquests recursos i els té permanentment actualitzats són les associacions de famílies de persones amb Autisme, la majoria d’elles incloses tan a la Federació Catalana d’Autisme  com a la Federació Autisme Catalunya .

Us oferim però un petit catàleg i valoració de llocs web amb l’objectiu que us serveixi per a una primera aproximació i orientació.

A la pàgina del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hi trobareu informació per a poder gestionar la pensió no contributiva per invalidesa i també hi ha el conjunt de  prestacions socials i econòmiques que tenen dret a rebre les persones amb discapacitat. Es tracta però d’una informació que teniu més detallada i ampliada al web del departament de Treball, Afers Socials i Famílies

En aquest lloc web del departament s’hi especifiquen els conceptes bàsics, com ara el procés de reconeixement de dependència i  el seu barem de valoració.  Hi ha documents en format pdf que es poden descarregar. 

Entre d’altres continguts d’interès també hi ha un recull de la normativa específica per a les persones amb dependència. És informació útil i necessària per saber a què es té dret per llei.

Però a banda de les prestacions econòmiques també hi ha recursos que ofereix la Generalitat, principalment per a infants i joves. 

Des del departament de Salut asseguren que l’atenció als infants majors de 6 anys amb Autisme es duu a terme als centres de salut mental infantils i juvenils que hi ha per tot el territori.  

Afirmen que dins del marc del Nou Pla de Salut de Catalunya s’han desplegat 24 unitats funcionals d’atenció a l’Autisme que cobreixen el 47% del territori. Aquestes unitats estan formades per professionals dels centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) d’aquest mateix  departament, per equips d’assessorament psicopedagògics (EAP) del departament d’Ensenyament i per professionals dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El departament d’Ensenyament ha creat també el Centre de Recursos Educatius per a Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta (CRETDIC) format per 30 professionals que aporten eines específiques per aquest tipus d’alumnes. 

D’altres actuacions realitzades pel departament d’Ensenyament són:

  • L’establiment de suports intensius a l’escolarització inclusiva (SIEI), que contribueixen a l’escolarització dels alumnes amb necessitats especials
  • Realització de programes d’aula integral de suport (AIS), que atenen de forma temporal a nois i noies en edat escolar obligatòria amb necessitats educatives especials. 

A tot Catalunya hi ha 13 centres que disposen d’aquest recurs, segons del departament d’Ensenyament.

  • Creació d’un pla pilot dels itineraris formatius específics perquè els centres d’educació secundària amb ensenyaments de formació professional ofereixin itineraris formatius adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual, lleu o moderada, o alumnes amb Autisme que acreditin el mateix nivell de discapacitat.

El departament d’Ensenyament també tramita beques del Ministeri d’Educació i Ciència per a alumnes amb necessitats específiques.

I encara un darrer recurs vinculat en aquesta ocasió al departament de Treball, Afers Socials i Famílies: es tracta dels Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), que intervenen en els àmbits de prevenció, detecció i  atenció terapèutica dels infants de 0 a 6 anys,  a les seves famílies i els seus entorns pel què fa a trastorns en el desenvolupament. Les intervencions inclouen les etapes prenatal, perinatal i postnatal. 

Tornar a l’inici